اخبار مهم

اولین تپش به ایستگاه ششم رسید


به گزارش روابط عمومی شتابدهنده هنام، کمپین تپش به ششمین مرحله خود رسید.

شتابدهنده هنام با هدف جذب تیم/ایده های برتر در حوزه فرآورده‌های نوین دارویی و همچنین افزایش پتانسیل و دانش علاقمندان به این حوزه؛ دومین فراخوان جذب تیم/ایده خود را 📚همراه با دوره آموزشی و راهبری آنلاین📚 با تمرکز بر مهارت‌های موردنیاز در راه اندازی کسب و کار در حوزه دارو و با محوریت فراورده های دارویی تزریقی نوین برگزار نمود.

     #از مهم‌ترین ویژگی‌های این فراخوان می‌توان به:
          📚- بهره گیری از منتورینگ و آموزش تخصصی کسب و کار
          💸-گرنت 3 میلیارد ریالی جهت توسعه طرح
          💰-جذب سرمایه‌گذار برای طرح

 

پس از آغاز کمپین تپش در مهرماه 1399 برای جذب تیم‌های استارتاپی فعال در حوزه‌ی "داروهای تزریقی نوین"، تعداد 24 طرح/ایده به دبیرخانه کمپین ارسال شد.
در غربالگری نخست، تعداد 10 طرح/ایده توسط هیئت داوری شتابدهنده واجد شرایط تشخیص داده شدند. تیم‌های واجد شرایط پس از شرکت در دوره وبیناری فشرده 25 ساعته آمادگی استارتاپی با حضور اساتید مطرح این حوزه، طرح‌های خود را اصلاح کرده و مجددا به دبیرخانه ارسال کردند.

طرح‌های اصلاح شده مجددا غربالگری شدند و در نهایت 8 طرح وارد مرحله داوری حضوری شدند. 
          در حال حاضر مرحله داوری حضوری‌ طرح‌ها در حال انجام است.

پس از مرحله داوری حضوری طرح‌ها، مراحل بعدی به شرح زیر انجام خواهند شد:

  • انتخاب طرح های برتر
  • مذاکره با تیم های منتخب
  • عقد قرارداد شتابدهی با تیم ها

 

روابط عمومی شتابدهنده هنام