توسعه محصول

توسعه محصول شتابدهنده هنام سه دسته‌بندی کلی برای محصول‌های پیشنهادی بخش پذیرش متصور است. محصولاتی که نیاز به اثبات مفهوم و ارزیابی کارایی دارند. محصولاتی که نیاز به بهینه‌سازی و مشخصه‌یابی دارند. محصولاتی که گام‌های تولید، فروش، توسعه بازار و صادرات را پیش‌رو دارند. در طی این مسیر مجموعه هنام به کمک شبکه مشاوران و متخصصین زنجیره داروسازی فرایند توسعه محصول را تسهیل و تسریع می‌کند. همچنین مجموعه هنام فضای آزمایشگاهی را برای انجام فرایند ارزیابی و بهینه‌سازی محصول تجهیز و مهیا کرده است تا در کنار خطوط تولید (pilot line) تخصصی فرآورده‌های نوین دارویی، مسیر ایده تا اخذ مجوزهای لازم، تولید انبوه و فروش محصول را پوشش دهد.