Skip links

Microcapsules and microsphers

میکروسفر ها و میکرو کپسولها

میکروسفرها و میکرو کپسول‌ها اجزای متداول سیستم‌های دارورسانی چند ذره ای هستند که بر اساس توانایی‌های ساختاری و عملکردیشان مزایای متفاوتی دارند. آن‌ها ذرات کروی کوچک متشکل از ماتریس دارو و پلیمری هستند که دارای ماهیت زیست تخریب پذیری می‌باشند و معمولا اندازه این ذرات کمتر از 250 میکرومتر است. بسته به فرمولاسیون، آن‌ها را می‌توان در اشکال دارویی مختلف مانند جامدات (کپسول، قرص، کیسه)، نیمه جامد (ژل، کرم، خمیر) یا مایعات (محلول، سوسپانسیون، و حتی تزریقی) ترکیب کرد.

میکروکپسول‌ها مخازنی با اندازه میکروسکوپی هستند که توسط دیواری احاطه شده اند که قادر به کنترل رهاسازی از مخزن است. از آن‌جا اندازه این ذرات کوچک است بدون تأثیر تخلیه معده از پیلور عبور می‌کنند، بنابراین تفاوت‌های بین فردی و درون فردی (مبتنی بر تغذیه) حذف می‌شود. میکروسفرها را می توان به عنوان سیستم های ماتریکسی که در آن‌ها دارو به طور همگن پراکنده می‌شود، یا محلول یا به طور همگن معلق می شود، مشخص کرد . میکروسفرهایی با اندازه ذرات در محدوده بین 0.1-200 میکرومتر، می توانند از راه‌های مختلفی مانند دهانی، بینی، چشمی، ترانس درمال، کولونال و غیره تجویز شوند (1-3).

از جمله مزایای استفاده از میکروسفرها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • میکروسفرها اثر درمانی طولانی مدت و ثابتی دارند.
  • میکروسفرها فرکانس دوز را کاهش می‌دهند و بنابراین انطباق بیمار را بهبود می‌بخشند.
  • میکروسفرها تحویل کنترل شده، پایدار و هدفمند دارو را ارائه می‌دهند.
  • میکروسفرها جذب داروی قابل تکرار بیشتری را تولید می‌کنند.
  • میکروسفرها به دلیل اندازه کوچک و کروی خود به راحتی در بدن تزریق می‌شوند.
  • در مورد میکروسفرها، اثر درمانی بهتری نسبت به نیمه عمر کوتاه داروها حاصل می‌شود.
  • میکروسفرها از داروها در برابر محیط محافظت می‌کنند.

 

پیش‌بینی می‌شود که بازار جهانی میکروسفر‌ها و میکروکپسول‌ها در دوره پیش‌بینی، بین سال‌های 2021 تا 2027، با نرخ قابل‌توجهی افزایش یابد. در سال 2020، بازار با سرعت ثابتی در حرکت بود ولی با اتخاذ استراتژی‌های فزاینده توسط بازیگران کلیدی، انتظار می‌رود بازار این محصولات رشد صعودی داشته باشد. انتظار میرود که مارکت سایز میکروکپسولها تا سال 2026به 13.4میلیارد دلار برسد (با CAGR 9.8٪ از سال 2021 تا 2026).

شرکت‌های درگیر در تولید میکروسفرها و بازار میکروکپسول‌ها عبارتند از Brace GmbH، Phosphorex، AkzoNobel، Matsumoto Yushi Seiyaku، Sekisui Chemical، Chase Corporation، Momentive، Thermo Fisher، PolyMicrospheres، Luminex Corporation، Imperial The Kishcrosp (4).

این وب‌سایت از کوکی‌ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.